Escoltar, aprendre, compartir i crear. Ens ajudes?

 

Si comparteixes els nostres principis i vols participar d’aquest camí, et convidem a acompanyar-nos en els projectes que estem realitzant.

Des de LivingNEPAL preguem que el període de voluntariat mínim sigui de 60 dies, temps necessari per entendre i establir vincles amb la gent i cultura local. Ser capaços d’aportar en el desenvolupament dels projectes i sobretot veure els resultats.

El voluntariat és una experiència intensa i conscient, que et fa canviar la forma de veure i entendre la vida.

Es requereix un nivell alt d’anglès i es valora positivament l’adaptabilitat i el bon rotllo. En el nostre equip tenim voluntaris de tot el món pel que l’idioma vehicular és l’anglès.

Segons les línies de treball, alguns dels perfils demandats són:

Projecte socio-educatiu:

Perfils professionals com: Educador infantil, treballador/educador social, terapeuta ocupacional, monitor de temps lliure, monitor d’esport i psicomotricitat, músic, terapeuta o qualsevol experiència relacionada amb la infància i la família.

Projecte de reconstrucció:

Persones amb experiència dins del món de la construcció: Arquitectes, enginyers, paletes, geòlegs…

Projecte audiovisual:

Ens agradaria comptar amb gent amb coneixements en fotografia/vídeo per documentar totes les experiències i resultats de LivingNEPAL.

A més es necessiten també persones per a la gestió dels canals de comunicació (wordpress, xarxes socials).

Gràcies per caminar al nostre costat

Nombre / Nom / Name / Nome *

Edad / Edat / Age / Età *

Teléfono / Telèfon / Phone number / Telefono *

Correo electrónico / Correu electronic / Email / Posta mail *

Municipio de residencia / Municipi de residència / City of residence / Comune di residenza *

Disponibilidad / Disponibilitat / Availability / Disponibilità *

Profesión y Habilidades / Professió i Habilitats / Profession and Skills / Professione e competenze *

Nivel de inglés u otros idiomas / Nivell d'anglès o altres idiomes / Level of English or other languages / Livello di inglese o altre lingue

Explícanos / Explica'ns / Tell us / Raccontaci